Typowanie Pekao dodane przez sigan 1 listopada 2009 r. 12:59

Gracz sigan 1 listopada o godzinie 12:59 wytypował wartość Pekao. sigan wybrał opcję typowania standardowego (wybór dokładnej wartości) i ocenił, że 2 listopada wartość Pekao wyniesie 25,40 PLN.

1 listopada o godzinie 05:01 nasz system ocenił, że nie jest w stanie zdobyć danych niezbędnych do oceny powyższego typowania. W związku z tym typowanie zostało oznaczone jako ODRZUCONE, a gracz nie otrzymał za nie punktów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy płynność notowań waloru jest niska i poleganie na nich może prowadzić do niesprawiedliwej oceny typowania.