Turniej TwojeFinanse.pl

Turniej TwojeFinanse.pl

Wytypuj wartość WIG20 dla sesji 6 listopada i wygraj atrakcyjne nagrody!

W turnieju możesz wziąć udział tylko raz od 10 sierpnia do 30 października.

Nagrody

Miejsce 1:

iPod shuttle 4GB

Miejsce 2:

Pendrive 4GB

Miejsce 3:

Pendrive 2GB


Regulamin

 1. Organizatorem turnieju jest TwojeFinanse Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 10/11.
 2. Turniej jest organizowany za pośrednictwem serwisu internetowego GraFinansowa.pl
 3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu TwojeFinanse.pl, którzy w czasie od momentu dodania typowania turniejowego do ogłoszenia wyników turnieju będą posiadali kompletnie wypełniony profil, a numer PESEL nie ulegnie w tym czasie zmianie.
 4. Typowanie w turnieju polega na określeniu wartości punktowej indeksu GPW WIG20 na zamknięciu sesji w dniu 6 listopada 2009 roku.
 5. Lista rankingowa turnieju zostanie utworzona na podstawie stopnia zbliżenia typowania użytkownika do wyniku rzeczywistego. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej użytkowników dokona identycznego co do wartości typowania w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, decydująca będzie data dodania typowania i zawodnik typujący wcześniej zajmie wyższą lokatę.
 6. Typowanie będzie możliwe od 10 sierpnia 2009 roku 00:00 do 30 października 2009 roku 23:59.
 7. Ogłoszenie wyników turnieju nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia 6 listopada 2009 roku.
 8. Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w turnieju zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
  • miejsce 1: Odtwarzacz iPod shuffle
  • miejsce 2: Pendrive 4GB
  • miejsce 3: Pendrive 2GB
 9. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł., więc na nagrodzonym nie spoczywa obowiązek podatkowy.
 10. Procedura odbioru nagrody zostanie przesłana nagrodzonym na adres e-mail podany w profilu w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej.
 11. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane w ciągu 10 dni roboczych od momentu wypełnienia przez nagrodzonych warunków procedury, o której mowa w p. 10.
 12. Procedura, o której mowa w p. 10 i 11 polega na potwierdzeniu danych zawartych w profilu poprzez przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości na adres Organizatora turnieju w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej.
 13. W przypadku nie wypełnienia postanowień niniejszego regulaminu (w szczególności p. 3 i 12) Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody.
 14. Organizator nie odpowiada za poprawne działanie systemu umożliwiającego udział w turnieju.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika z listy nagrodzonych, gdy zachodzi podejrzenie oszustwa z jego strony.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez zapowiedzi w dowolnym momencie jego trwania.
 17. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu TwojeFinanse.pl.

 


Wyniki

Miejsce Punkty Gracz
1 4466
szczegóły typowania
mszeming
mszeming
Szef działu
Dołączył 22 czerwca 2009

EXP 14480

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


2 4040
szczegóły typowania
rybahaha
rybahaha
Szef działu
Dołączył 10 czerwca 2009

EXP 16560

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


3 4018
szczegóły typowania
moherator
moherator
Szef zespołu
Dołączył 30 października 2009

EXP 4920

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


4 3986
szczegóły typowania
szmyrcyk57
szmyrcyk57
Szef zespołu
Dołączył 30 października 2009

EXP 1720

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


5 3665
szczegóły typowania
markmk
markmk
Szef zespołu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 4630

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


6 3590
szczegóły typowania
Crispo
Crispo
Szef zespołu
Dołączył 17 września 2009

EXP 3340

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


7 3422
szczegóły typowania
miszka
miszka
Dyrektor obszaru
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 127204

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


8 3336
szczegóły typowania
Jasio
Jasio
Szef działu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 13652

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


9 2968
szczegóły typowania
REDART
REDART
Dyrektor oddziału
Dołączył 12 października 2009

EXP 26580

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


10 1857
szczegóły typowania
Stażysta
Dołączył ---

EXP 0

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


11 786
szczegóły typowania
zensie
zensie
Dyrektor obszaru
Dołączył 20 czerwca 2009

EXP 93451

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


12 -3144
szczegóły typowania
revol86
revol86
Szef zespołu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 4140

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


13 -4500
szczegóły typowania
pawcioxx1
pawcioxx1
Szef działu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 12870

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)