Turniej TwojeFinanse.pl

Turniej TwojeFinanse.pl

Wytypuj w czerwcu wartość WIG20 dla sesji 3 lipca i wygraj atrakcyjne nagrody!

W turnieju możesz wziąć udział tylko raz od 7 do 30 czerwca.

Nagrody

Miejsce 1:

iPod shuttle 4GB

Miejsce 2:

Pendrive 4GB

Miejsce 3:

Pendrive 2GB


Regulamin

 1. Organizatorem turnieju jest TwojeFinanse Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 10/11.
 2. Turniej jest organizowany za pośrednictwem serwisu internetowego GraFinansowa.pl
 3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie zarejestrowani użytkownicy portalu TwojeFinanse.pl, którzy w czasie od momentu dodania typowania turniejowego do ogłoszenia wyników turnieju będą posiadali kompletnie wypełniony profil, a numer PESEL nie ulegnie w tym czasie zmianie.
 4. Typowanie w turnieju polega na określeniu wartości punktowej indeksu GPW WIG20 na zamknięciu sesji w dniu 3 lipca 2009 roku.
 5. Lista rankingowa turnieju zostanie utworzona na podstawie stopnia zbliżenia typowania użytkownika do wyniku rzeczywistego. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej użytkowników dokona identycznego co do wartości typowania w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku, decydująca będzie data dodania typowania i zawodnik typujący wcześniej zajmie wyższą lokatę.
 6. Typowanie będzie możliwe od 7 czerwca 2009 roku 00:00 do 30 czerwca 2009 roku 23:59.
 7. Ogłoszenie wyników turnieju nastąpi w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia 3 lipca 2009 roku.
 8. Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w turnieju zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
  • miejsce 1: Odtwarzacz iPod shuffle
  • miejsce 2: Pendrive 4GB
  • miejsce 3: Pendrive 2GB
 9. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 760 zł., więc na nagrodzonym nie spoczywa obowiązek podatkowy.
 10. Procedura odbioru nagrody zostanie przesłana nagrodzonym na adres e-mail podany w profilu w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej.
 11. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane w ciągu 10 dni roboczych od momentu wypełnienia przez nagrodzonych warunków procedury, o której mowa w p. 10.
 12. Procedura, o której mowa w p. 10 i 11 polega na potwierdzeniu danych zawartych w profilu poprzez przesłanie kserokopii dokumentu tożsamości na adres Organizatora turnieju w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej.
 13. W przypadku nie wypełnienia postanowień niniejszego regulaminu (w szczególności p. 3 i 12) Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody.
 14. Organizator nie odpowiada za poprawne działanie systemu umożliwiającego udział w turnieju.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika z listy nagrodzonych, gdy zachodzi podejrzenie oszustwa z jego strony.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez zapowiedzi w dowolnym momencie jego trwania.
 17. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu TwojeFinanse.pl.

 


Wyniki

Miejsce Punkty Gracz
1 2946
szczegóły typowania
pawcioxx1
pawcioxx1
Szef działu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 12870

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


2 2834
szczegóły typowania
miszka
miszka
Dyrektor obszaru
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 127204

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


3 2651
szczegóły typowania
rychoka
rychoka
Szef zespołu
Dołączył 24 czerwca 2009

EXP 4920

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


4 2184
szczegóły typowania
elNino
elNino
Szef zespołu
Dołączył 14 stycznia 2009

EXP 4471

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


5 2184
szczegóły typowania
Jasio
Jasio
Szef działu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 13652

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


6 1905
szczegóły typowania
mijan85
mijan85
Szef zespołu
Dołączyła 25 czerwca 2009

EXP 2820

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


7 1273
szczegóły typowania
mszeming
mszeming
Szef działu
Dołączył 22 czerwca 2009

EXP 14480

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


8 982
szczegóły typowania
zensie
zensie
Dyrektor obszaru
Dołączył 20 czerwca 2009

EXP 93451

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


9 578
szczegóły typowania
markmk
markmk
Szef zespołu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 4630

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


10 -166
szczegóły typowania
dawid89wro
dawid89wro
Szef działu
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 11121

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


11 -715
szczegóły typowania
Gorthin
Gorthin
Członek zespołu
Dołączył 11 czerwca 2009

EXP 730

7D --- miejsce (0 p.)

30D --- miejsce (0 p.)


12 -3000
szczegóły typowania
jasio_glenda
jasio_glenda
Dyrektor oddziału
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 39043

7D 35 miejsce (35 p.)

30D 14 miejsce (260 p.)


13 -3000
szczegóły typowania
Denki_Gishi
Denki_Gishi
Dyrektor oddziału
Dołączył 4 lutego 2009

EXP 37940

7D 15 miejsce (63 p.)

30D 27 miejsce (204 p.)